Rũ phế máy in flexo

Bộ rũ phế cho máy bế tròn

Máy bế tròn thường được lắp thêm bộ rũ phế để loại bỏ lề phế trước khi cho vào máy ghim/ gấp dán.

Việc lắp thêm bộ rung để loại bỏ lề phế giúp giảm chi phí nhân công để thực hiện việc này, đồng thời cải tiến tốc độ và năng xuất nhà máy.

Chúng tôi sản xuất hai loại sản phẩm để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu:

  1. Với khách hàng đã có Máy thu phôi, cần lắp thêm, HMP có sản xuất Bộ rung rũ phế rời cho Máy bế tròn.
  2. Với khách hàng chưa có Máy thu phôi, chúng tôi có sản phẩm là Bộ rung rũ lề lắp liền trên Máy thu phôi cho Máy in bế tròn.

Thiết kế mới này giúp giảm chi phí đầu tư so với bộ rũ phế lắp rời, đồng thời tiết kiệm diện tích sử dụng cần thiết.

Danh sách hình ảnh