Thu phôi máy in flexo

Thu phôi máy in flexo (Nhấn để xem video):

  • Bìa carton sau khi in, bổ chạp qua giàn băng tải được tự động xếp thành chồng trên pallet.
  • Giúp tăng tối đa tốc độ máy in, giảm nhân công và sức lao động.

Danh sách hình ảnh

Đang cập nhật!