Máy bế thùng carton kiểu đứng

Máy bế thùng carton kiểu đứng là một thiết bị đặc biệt ứng dụng để bế các hộp có hình dáng phức tạp và bìa carton. Có hai loại:

Máy bế thùng carton bán tự động:

  • Phôi được cấp vào máy bằng tay, sau khi bế được xếp thành chồng trên pallet
  • Phù hợp với sản lượng trung bình.

Máy bế thùng carton hoàn toàn tự động:

  • Phôi được cấp tự động vào máy.
  • Phù hợp với sản lượng lớn.

Máy bế đứng có ưu điểm vượt trội so với máy bế tròn là chi phí cho khuôn bế thấp hơn nhiều. Tuy nhiên với sản lượng cực lớn, sử dụng máy bế tròn sẽ cho năng suất cao hơn.

Danh sách hình ảnh