Máy dán thùng carton

Máy dán thùng carton có 2 loại:

Máy dán thùng carton bán tự động:

  • Công nhân đứng máy điều chỉnh các kích thước bằng tay.
  • Phôi được nạp bằng tay vào máy, sau khi qua hệ thống bôi keo và ép keo, phôi được đẩy ra ngoài thành từng chồng theo số lượng cài đặt
  • Máy dán thùng carton bán tự động cần một công nhân bó.
  • Phù hợp với sản lượng vừa và nhỏ ( năng suất khoảng 6000 đến 8000 hộp/ ngày)

Máy dán thùng carton hoàn toàn tự động:

  • Các kích thước được điều chỉnh điện qua màn hình điều khiển.
  • Máy có bộ phận nạp phôi tự động.
  • Hộp carton sau khi dán có thể được bó bằng tay hoặc sử dụng máy bó thùng tự động kết hợp với máy dán.
  • Phù hợp với sản lượng lớn.

Danh sách hình ảnh