Máy ép giấy phế bán tự động

Máy ép giấy phế

  • Máy sử dụng hệ thống quạt hút, nghiền lề từ dây chuyền sóng carton vào thùng chứa.
  • Các bìa carton bong, hỏng có thể được đưa vào qua cửa phụ.
  • Máy ép giấy phế chỉ cần một công nhân để vận hành, sử dụng dây buộc nhựa giúp giảm chi phí so với dây thép.
  • Phế được đóng thành các kiện vuông, khối lượng từ 100-150kg, giúp giảm diện tích cần sử dụng để lưu trữ.
  • Thường sử dụng trong dây chuyền sóng có lắp máy cán lằn chia khổ tự động (Nhấn để xem)

Danh sách hình ảnh

Đang cập nhật!